DE STILLE DREIGING: BIJTINCIDENTEN TUSSEN VERTROUWDE HONDEN EN KINDEREN

Als we de krantenkoppen lezen, worden we regelmatig geconfronteerd met schrijnende incidenten waarbij loslopende honden onbekende kinderen aanvallen.

Dergelijke situaties zijn beangstigend en laten een blijvende indruk achter. Echter, laten we ook stilstaan bij de talloze huiselijke situaties waarin de gezinshond zijn eigen kinderen of die van familie en vrienden bijt. Denk je ook eens mee over de volgende vraag: Hoe vaak doet zich een bijtincident voor tussen een hond en een kind die elkaar goed kennen, in plaats van met een onbekende hond?

Bovendien, wat voor type bijtincident doet zich voor? In dit artikel geef ik het antwoord en belicht ik de verschillende types en niveaus van bijtincidenten.

Realiteit in Cijfers:

Sinds 2017 verzamelen we bij Dierbare Ontmoetingen i.s.m. Hogeschool Gent data rond (bijt)incidenten, allemaal gerelateerd aan problemen tussen kinderen en honden. Deze gegevens worden zorgvuldig anoniem vastgelegd in het meldformulier van Dierbare Ontmoetingen, en we delen ze met als doel om bewustwording te creëren, binnen de hondenbranche, maar ook in jouw gezin.

Hoewel de cijfers momenteel beperkt zijn, mede doordat er geen landelijk beleid is, willen we deze bevindingen met je delen. Ons doel is niet alleen transparantie, maar ook het leveren van een feitelijke bijdrage aan de preventie van een bijtincident naar jouw (klein)kind.

De Analyse:

 In 2023 werden er, uit alle ontvangen meldingen, 26 bijtincidenten geclassificeerd volgens de bijtniveaus van Dr. Sophia Yin

Dr. Sophia Yin was een bekende dierenarts en gedragsspecialist voor huisdieren. Ze heeft een schaal ontwikkeld om de ernst van bijtgedrag bij honden te beoordelen, bekend als de “Bite-O-Meter” of de “Bite Levels”.

Haar classificaties variëren van 1 tot 6, waarbij level 1 staat voor agressie zonder fysiek contact en level 6 voor dodelijke bijtincidenten.

@cattledogpublishing

Hieronder vind je een overzicht van de 26 meldingen die betrekking hadden op bijtincidenten, onderverdeeld naar de verschillende levels en uitgedrukt in percentages.

 

Geen bijtincidenten op level 5 en Level 6?

Hoewel er bij ons geen meldingen zijn binnengekomen die naar Level 5 en Level 6 verwijzen, betekent dat niet dat dergelijke situaties niet hebben plaatsgevonden.

Het is waarschijnlijk dat incidenten van dit kaliber rechtstreeks bij de politie en het ziekenhuis zijn gemeld.

Een reportage van EenVandaag meldt dat plastisch chirurgen in de afgelopen anderhalf jaar ongeveer honderd ernstige bijtincidenten met honden hebben geregistreerd, waarbij slachtoffers chirurgische ingrepen ondergingen. De meerderheid van de slachtoffers waren kinderen: 44 procent was jonger dan 8 jaar, en 11 procent was een baby.

Zo werd eind augustus vorig jaar een baby nog doodgebeten in Emmeloord.

En in 2022 hebben wij bijgedragen aan een televisiereportage over het tragische incident waarbij baby Robin werd doodgebeten door de hond van de grootouders.

Bekijk hier de televisiereportage https://dierbareontmoetingen.nl/eenvandaag-voorkomen-bijtincidenten/

 

Bijtlevels 3 & 4 Onder de Loep

Opvallend is dat bij bijtlevels 3 en 4, waar diepe punctuurwonden en mogelijk scheurwonden voorkomen, in veel gevallen duidelijk werd dat het kind de intentie had om een actie te ondernemen naar de hond toe.

Dit varieerde van het naderen van de hond tot het aanraken van de hond of in de buurt komen van zijn eten. Bij de lagere bijtlevels (1 en 2) werden ook incidenten gemeld waarbij kinderen ’typisch kind gedrag’ vertoonden. Hierbij kun je denken aan rennen, gillen, met de armen zwaaien.

 

Alarmfase!

Natuurlijk hopen we dat (groot)ouders bij ons aankloppen voordat er überhaupt iets gebeurt. Toch markeren zowel Level 1 als Level 2 daadwerkelijk de alarmfase waarop ouders in actie moeten komen.

Ik ben verheugd te melden dat ik met verschillende van deze eigenaren een traject ben gestart om erger te voorkomen.

Vanuit de methode de gezinsdriehoek heb ik advies verstrekt, wat resulteerde in herstel van ontspanning, veiligheid en blijvende veranderingen.

Bijna alle eigenaren geven aan dat ze al langere tijd spanning en signalen opmerkten, maar geen actie ondernamen.

Zoals een deelnemer uit ons Vip-gezinsprogramma mij vertelde: ‘Het is confronterend, maar de keren dat ik wegkeek en het gedrag van mijn hond en kind door de vingers zag, had vele malen erger kunnen aflopen’.

Ik zie het vaak terug bij mijn klanten: zij jongleren met veel ‘ballen’, en naast het ouderschap hebben ze ook nog een veeleisende baan of een eigen bedrijf. Hierdoor nemen ze onbedoeld te veel risico.

Mijn ervaring is dat bij ernstigere bijtincidenten het vertrouwen aanzienlijk is beschadigd, waardoor terugkeer naar veiligheid vertrouwen en ontspanning een stuk moeilijker wordt.

Mijn vuistregel is dat er één incident tussen een hond en een kind kan plaatsvinden – we hebben allemaal wel eens een mindere dag. Echter, als het zich herhaalt, is het tijd om aan de bel te trekken en niet te wachten tot de derde keer dat het misgaat.

 

Laat de mythe los dat de eigen gezinshond nooit zal bijten

Wat ook duidelijk werd is dat het bijna altijd de eigen gezinshond (kind woont in hetzelfde huis als de hond) betreft bij bijtlevels 2 tot 4, terwijl bij de lichtere incidenten met bijtlevel 1 er vaak sprake is van een eerste ontmoeting tussen het kind en de hond.

Deze gegevens dwingen ons om af te stappen van de mythe dat de eigen hond geen gevaar zou vormen voor kinderen.

Bewustwording, educatie en weten wanneer een verhoogde risico situatie zich voordoet zijn essentieel om deze incidenten te voorkomen.

Het is hoog tijd dat we afrekenen met de misplaatste opmerking: “Dat doet ie van mij niet.”

Hoe breng je dit nu praktisch in de praktijk binnen je gezin?

1.Volg je Intuïtie:

Actieplan:

Volg je intuïtie als het aankomt op de interactie tussen je (klein)kinderen en de hond. Als je een onbestemd gevoel hebt bij bepaalde ontmoetingen, specifieke kinderen of situaties, neem dit serieus.

Onze intuïtie is vaak een krachtige gids. Observeer en noteer gedurende 3 dagen wanneer je intuïtie je waarschuwt. Kijk of er patronen zijn in het gedrag van het kind, specifieke situaties of zelfs tijdstippen op de dag. Als er een patroon is, overweeg dan praktische maatregelen om deze situaties te voorkomen.

 

2.Gebruik je Ogen en Oren na Waarschuwingssignalen: 

Actieplan:

Wanneer je hond signalen geeft zoals grommen, tanden laten zien, onder de bank vluchten of kinderen najagen, neem deze waarschuwingen serieus. Als dit gedrag meer dan eens voorkomt, kunnen we dit niet langer door de vingers zien en is het tijd om verantwoordelijkheid te nemen. Sluit niet je ogen voor deze waarschuwingssignalen van je hond.

Neem verantwoordelijkheid en neem contact met ons op.

Vermijd het vasthouden aan dezelfde methoden die niet hebben gewerkt.

Voorkom een Eenzijdige Aanpak:

Het is van essentieel belang om te vermijden dat je jezelf uitsluitend richt op de hond wanneer er problemen zijn met je (klein)kind en de hond.In de 20-jaar dat ik met ouders en hun (klein)kinderen werk, heb ik geleerd dat het van essentieel belang is om altijd systemisch te werken, zonder uitzondering.

Ik betrek elk gezinslid waarbij ik methodisch gebruik maak van de gezinsdriehoek, ongeacht de leeftijd, zelfs als niet iedereen meer thuis woont maar nog steeds deel uitmaakt van het gezin.

Wat als het niet lukt?

Merk je signalen van spanning tussen jouw hond en de kinderen op, of ervaar je frequent de noodzaak om streng te zijn zonder dat dit verandering teweegbrengt? Vind je het een uitdaging om iedereen in dezelfde richting te krijgen?

Alleen het opleggen van regels en streng optreden is bijna nooit afdoende. Kinderen en honden lijken als magneet tot elkaar aangetrokken te worden. In het dagelijkse leven is het essentieel om een duidelijke scheiding te maken tussen situaties met risico’s en ontspannen momenten, zodat je weet wanneer en vooral hoe je moet ingrijpen. En dit moet naadloos aansluiten binnen je gezin.

Ik sta klaar om je te helpen bij het bereiken van die afstemming en harmonie, en om een zorgeloze sfeer in huis te creëren.

Ben je een doortastende vrouw of man die waarde hecht aan het genieten van zowel je hond als de kinderen, en dat zij op hun beurt van elkaar kunnen genieten?

Voel je welkom om je aan te melden voor een persoonlijk gesprek. Ik help je graag om het probleem helder te krijgen en vooral om oplossingen te ontdekken die passen bij jouw gezin.

Dit gesprek is echter niet voor iedereen.

Daarom heb ik een vragenlijst opgesteld die je kunt invullen. Op basis van je antwoorden hoor je dan zo spoedig mogelijk of een persoonlijk gesprek aansluit bij jouw behoeften.

 

Dierbare groet

Cindy

Als een persoonlijk gesprek momenteel niet binnen je planning past, overweeg dan gerust deel te nemen aan ons HONDENKIND programma. Het biedt praktische en effectieve oplossingen, afgestemd op jouw behoeften, en je kunt het volgen op het moment dat het jou uitkomt. Ontdek meer

Ben je een hondenprofessional die met kinderen en honden werkt, of overweeg je dit te gaan doen? Ontdek mijn 25 beste tips & technieken voor effectieve communicatie met kinderen en hun ouders door hieronder op de link te klikken en deel te nemen aan ons gratis Webinar “Knettergoed Communiceren met Kinderen.”